Upoznajte se sa svim pravilima korišćenja rent a car vozila i korišćenjem vozila u zakupu. 

DOKUMENTA

Korisnik/vozač mora biti starosti minimum 21 godinu i sa minimum 2 godine posedovanja vozačke dozvole, koja je obavezna na uvid.

Prilikom preuzimanja vozila obavezna je identifikacija (lična karta ili pasoš na uvid) i kreditna kartica kao sredstvo za polaganje depozita.

DUŽINA TRAJANJA NAJMA

Minimalna dužina najma je 1 dan (24 časa).

Satnica preuzimanja i vraćanja vozila u toku dana treba biti identična. Toleriše se 60 minuta zakašnjenja kod vraćanja vozila.

Po isteku pomenutog roka prekoračenja, zaračunava se novi, dodatni dan najma.

Ukoliko Korisnik želi da produži ugovor o najmu dužan je da obavesti Najmodavca o tome najmanje 24 sata ranije.

U slučaju da ne postupi na ovakav način biće krivično gonjen za nedozvoljeno korišćenje vozila.

 

PLAĆANJE I DEPOZIT

Najam se plaća po isteku perioda najma i to kreditnom karticom (Amex, Visa, Mastercard), gotovinom ili uplatom na račun

Depozit za vreme trajanja najma je obavezan

Depozit se polaže unapred putem kreditne kartice, gotovine ili uplate na račun

Visina depozita se određuje na osnovu Grupe vozila koju je Korisnik izabrao

PREUZIMANJE I VRAĆANJE VOZILA

Vozilo se preuzima i vraća u našoj poslovnici

Moguća je dostava odnosno vraćanje vozila izvan poslovnice (hotel, kućna adresa, preduzeće i sl.) uz doplatu u zavisnosti od udaljenosti

Prilikom preuzimanja i vraćanja vozila, obavezno je potpisivanje obrasca inspekcije vozila. Savetujemo da sa našim službenikom dobro pregledate vozilo prilikom primopredaje

Izdavanje i vraćanje vozila van radnog vremena dodatno se naplaćuje

LIČNI PODACI

Korisnik potvrđuje da će lični podaci uneti u ovaj ugovor biti automatski obrađeni.

Korisnik je saglasan da se ovi podaci mogu preneti trećim licima radi utvrđivanja identiteta i obezbeđivanja kredibiliteta.

OSIGURANJE

Policijski zapisnik je obavezan za sve vrste osiguranja. Bez policijskog zapisnika, pun trošak štete ili krađe biće naplaćen od Korisnika, bez obzira na vrstu kupljenog osiguranja.

Zapisnik je potrebno sačiniti čak i u slučajevima kada Korisnik nije bio prisutan prilikom oštećenja vozila (npr. vozilo je oštećeno na parkingu).

U cenu najma uključeno je Osnovno osiguranje od štete (CDW-Collision Damage Waiver), Osiguranje od krađe (TP-Theft protection) i Osiguranje od odgovornosti za štetu prema trećim licima do iznosa utvrđenog polisom obaveznog osiguranja.

Lične stvari Korisnika nisu pokrivene osiguranjem. Najmodavac ne snosi nikakvu odgovornost za eventualni gubitak ili štetu.

Korisnik nema učešća u šteti ako nije odgovoran za novonastalu štetu prema policijskom zapisniku.

Za štete nastale krivicom Korisnika Korisnik će platiti obavezno učešće u šteti (ne manje od €100+PDV) u zavisnosti od Grupe vozila koje je u najmu.

Štetu na vozilu procenjuje procenitelj Osiguravajuće kuće. Korisniku se depozit zadržava dok procena o šteti ne stigne.

Štete nastale u unutrašnjosti vozila, oštećenje guma i točkova, oštećenja donjeg trapa, slomljen ili izgubljen ključ, štete nastale točenjem pogrešne vrste goriva i štete nanete svesno ili nepažnjom nisu pokrivene osiguranjem, ni osnovnim ni dopunskim.

Sva nabrojana oštećenja biće naplaćena Korisniku u punom iznosu u momentu kada se vozilo vrati.

Kada se vozilo vraća, stanje vozila će proveriti Korisnik i naš službenik zajedno i uporediti ga sa stanjem vozila prilikom preuzimanja. Svaka promena stanja vozila će biti upisana u obrazac inspekcije vozila i potpisana obostrano.

VRSTE OSIGURANJA

OSTALO

Saobraćajne kazne: Saobraćajni i komunalni prekršaji tokom iznajmljivanja vozila koji su posledica kršenja saobraćajnih propisa SRB su isključivo odgovornost Korisnika koji snosi sve troškove izmirenja obaveza nastalih ovim putem.Gorivo: Potrošeno gorivo plaća Korisnik. Gorivo nije uključeno u cenu najma. U slučaju da se vozilo vraća sa manje goriva u odnosu na stanje goriva prilikom preuzimanja razlika u gorivu se naplaćuje uz dodatni trošak punjenja rezervoara (€15+PDV).

Van radnog vremena: Preuzimanje/vraćanje vozila van radnog vremena i neradnim danima se dodatno naplaćuje (€25+PDV).

Dodatna oprema: Navigacija (€5+PDV dnevno, maksimum €25+PDV), Sedište za dete (€4,17+PDV dnevno, maksimum €20,83+PDV), Lanci za sneg (€3,33+PDV dnevno, maksimum €16,67+PDV)

Prelazak granice: Prelazak granice SRB je dopušten isključivo uz dozvolu od strane Najmodavca. Naknada za prelazak granice se dodatno naplaćuje (€25+PDV).

Dovoz/odvoz vozila: Na teritoriji Beograda (€20+PDV po transferu), van teritorije Beograda u zavisnosti od udaljenosti lokacije (€0,55+PDV/Km).

Rezervacija vozila: Prilikom rezervacije vozila, Korisnik rezerviše jednu od Grupa vozila iz flote. Može se desiti da u sklopu određene Grupe postoji više različitih modela i/ili tipova vozila. Najmodavac zadržava pravo, u slučaju da željeno vozilo nije slobodno, da Korisniku obezbedi drugo vozilo iz iste Grupe.

Ukoliko Korisnik ne izmiri obaveze u propisanom roku, biće mu naplaćen administrativni trošak obrade (€15+PDV) dodatno na trošak same kazne.

SUDSKA NADLEŽNOST

Ovaj ugovor je u skladu za zakonima Republike Srbije u kojoj posluje Alpros d.o.o. Beograd i svi nesporazumi koji mogu proizići iz ili u vezi sa ovim ugovorom biće u nadležnosti sudova u Beogradu, Srbija.

Započnite vašu rezervaciju

Scroll to Top