Započnite vašu rezervaciju

Alpros Rent nalazi se na adresi
Vojvode Stepe 361 u Beogradu gde
nas možete lično posetiti i dobiti sve
dodatne informacije o našim vozilima i uslovima najma.

Možete nas kontaktirati putem telefona +381 11 7151 900 i pisati na e-mail rent@alpros.rs za sva dodatna pitanja i rezervacije.

Alpros Rent posluje kao ogranak Alpros d.o.o Beograd, osnovanog 2001. godine sa sedištem u Pilota Mihaila Petrovića 77a u Beogradu.

Kancelarija Alpros rent-a nalazi se u Vojvode Stepe 361.

Alpros rent nudi uslugu Rent-A-Car, dugoročnog zakupa vozila i upravljanja
voznim parkom „Fleet Management“. Zaokružen proces flotnih usluga
pruža nam komparativnu prednost na tržištu zakupa vozila u Srbiji.

Scroll to Top